Digital skyltning

Upplev möjligheterna med digital skyltning!

Med hjälp av digital skyltning kan ni kommunicera och informera via digitala skärmar. Vare sig ni vill nå ut med underhållning, marknadsföring eller sprida information och om det gäller stora eller små grupper så skapas nya möjligheter för kommunikation. Vi hjälper till med allt från hårdvara, mjukvara och innehåll samt installation och underhåll. Kontakta oss för att höra mer om vad vi kan erbjuda just er!

Vad är Digital skyltning?

Det är ett koncept i tre delar, skärmar, mjukvara, och innehåll.

Skärmar är slutpunkten som representerar fönstret ut mot världen. Ni kan sätta upp skärmar i olika storlekar och konstellationer där ni vill att ert budskap ska visas.

Innehållet i digital skyltning syftar till det material som visas. Ni kan nå ut med vilken information ni vill, i form av text, bild, ljud, film, m.m..

Mjukvaran är länken mellan innehåll och skärmar. För att göra allt smidigt och effektivt används en mjukvara som hanterar och schemalägger material. Den hjälper till och låter er bestämma hur och var uppspelningen av materialet ska ske.

Vi erbjuder alla delar smidigt i ett komplett system, både genom färdiga lösningar och skräddarsydda lösningar för era behov.

Användningsområden

Digital skyltning kan användas i princip överallt och ha många olika primärsyften.

Syftet kan vara att förenkla, utöka och berika kommunikation med en målgrupp,
intern eller extern. Till exempel blir det möjligt att lätt anpassa det material som visas efter tid, plats och målgrupp, helt automatiskt, vilket sparar mycket arbetstid och kanske annars inte ens är praktiskt möjligt.

Med hjälp av digital skyltning så blir ert kommunikationsmedium också rörligt och dynamiskt. Det blir möjligt att förmedla budskap i form av video och spellistor samt att koppla ihop olika informationskällor.

Exempel på användningsområden:

  • På arbetsplatser, för att visa viktig information för personal eller besökare.
  • Som digital anslagstavla eller informationspunkt, i skolor, på arbetsplatser eller andra liknande miljöer.
  • I restaurangmiljö, som digitala menytavlor och för att göra reklam eller sprida budskap.
  • Som digitalt skyltfönster, i butik eller liknande verksamheter.
  • I butik, för att skapa dynamiska miljöer eller för att dra kunders uppmärksamhet till olika ytor samt för att öppna upp för on-location e-handel.
  • Utomhus, för att nå ut med ert budskap till en bredare målgrupp.

Kontakta oss idag!

Vi tror att digital skyltning kan berika alla typer av verksamheter och vi vet att vi kan hjälpa er med en lösning som passar just er!

Alla verksamheter och kunder har sina egna individuella behov för var och till vilka man vill nå ut med ett budskap. Vi finns här för att hjälpa er att förverkliga era kommunikationsmål och nå ut till just er målgrupp. Hör av er så hjälper er att hitta en lösning som passar just era behov och utmaningar!

Kontakta oss